[BIN: 2916]

Steinfinn Fefinnson

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Hallvard Kaldbast, Mo, Telemark .

1. Det var einom komu manne
kom so seint um kvelli:
"vill du laane meg hus i not
og lurke minom felli?
-Heran vil engjen dansen fremfore. -
2. "Eg skal laane deg hus i not
og lurke dinom felli,
heve du nokon ny tidend
fortelgji meg om kvelli.
3. Meg er no stalve burt systanne tvo
det er 'ki bæri seia
men det er meg for sanning sagt,
dei er uppe i skomerheian.
4. Kunnig er eg paa heido nor
kringum kvorjum rinde,
kunna eg so væl mæ boga som du,
eg sill dem fulla finne.
5. Du legg deg under folakalsi
og sjou hosi det mun falle,
naar falen kneggjar, som skröneline ser
daa maa du Steinfinn vakne.
6. Du legg der under folahalsi,
og ser deg ut so vide,
naar folen kneggjar, som skröneline ser
so maa du hasteleg' e ride.
7. Det var Steinfinn Fifinnsonn
han gjenge at nibbesteini,
sunnanfor fekk 'n kvildine,
for nordan hadde'n heidi.
8. Steinfinn ligg under sotehalsi
han sötran lengji laknær
soten kneggjar i skrömslengji
og da monne Steinfinn vakne.
9. Ut so kom den gamle gjyvre mori
vilde paa steikji skjera,
Steinfinn tenkte med sjuven seg:
du bidar væl fulla hera!.
10. Ut av kom den gamle mori
vilde paa steikji blaase,
Steinfinn han tenkte med sjuven seg:
du kjeme fulla ti maate.
11. Det var Steinfinn Fifinnsonn,
han seg av armo skaut,
skaut han den gamle gjyvre mori
at granine i augo rauk.
12. Det var Steinfinn Fefinnsonen,
daa for han ti skjöte,
det tatte den gamle gjyvre mori
som hagli av skjyti hjote.
13. Ja, kalt er de paa Skomeheian
naar vinden fjukur av harel,
kvasse er dei jakkletennan
som fjuker av koor sryakkavle.
14. Det var Steinfinn Fefinnsonn,
han leiddest 'ki at skjote,
skaut han ti den gamle gjyvre mori
han maatti til jordi rjute.
15. Ut so kom dei smaatrulli
gjore seg av eit gama;
"hot tru akkas mor futtast
"hon far ikkji kjeftene saman."
16. Ut so kom dei smaatrolli
tako dei ti aa fæli:
"Hot tru akkons moyr futtast
hon sparkar so med hæli".
17. Det var Steinfinn Fefinnsonen
tak han ti so bidast,
"aa tru han kom no den klare sol
upp paa dei Skumeheian."
18. Det va Steinfinn Fefinnsonen,
han saag seg berjom imato!
"de taka no den vene bruri
han löyper paa fino fato."
20. Some dei flaug ut i flentestein
og some i kampen fraa,
"det vill eg for sanneng sein
dei stende her ut med aa.
Heran vill ingjen dansen framfore.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXLIV, s. 95-99 (NFS, kopi) Overskrift Steinfinn Fefinnsonen