[BIN: 2912]

Steinfinn Fefinnson

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 De va' ein av konn mann'e
kom seg so seint um kvelli,
bond vi' du låne meg hus i nått
turke mine felli.
Hera vil ingjen dansen framføre
Eg sko' låne deg - dine felli
veit du noko nye tiend
å seia meg seint um kvelli.
Burte æ' der stolne mine systanne tvo,
eg vert inkje bæri seia,
dette æ' meg for saningji sagt
dei sko' bu uppå skomeheiar.
Steinfinn når du sova vi'
legg deg unde hestbarkji,
so neggjar Soten når 'en skrymtinne ser
då må du Steinfinn vakne.
Steinfinn når han sova ville
la - barkji so neggjas.
Når en sjav såg,
då måtte væl Steinfinn vakne.
De va Steinfinn Fefinnsonen
begynde han te å skjote
dette totte gamle gyvremoeri,
som hagli oto skyi rjote.
Kalt æ her på skomeheiar
når vinden fjukar av haret
kvassare æ' dei jokletænnanne
som fjukar av kvor snjo skavle.
De va Steinfinn Fefinnson
begynde han te å skjote
skaut te gamle gyvremoeri
so ho måtte at jori sjote.
Ut kjem alle småtrolli,
gjore seg av eitt gama,
hot tru de felar okkos moi1
ho fær ikkje kjeften i sama.
1(aab)
Ut - taka dei te å fæle
kott - ho spenner so fælt mæ hæla

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge a, s. 367-369. Steinfinn Fefinnson.