[BIN: 2891]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Ded va Irlands Konge bold
han tala til sine Mænn,
kvem ska nor i Troldebotten
aa hente mi Dotter heim.
-Dæ æ eingjin dagin. -
Ekstra opplysninger