[BIN: 2887]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Ivar Mortensson etter Torbjør Lindekleiv, Seljord, Telemark .

1. høyre du de du frægd(an) Aasm(und)
du æ du no den frægdast i laande
du sko nor i trolleb(otten)
aa hente mi syster av vando.
-her er ingen dage.-
2. so steig di uppaa kong Olav s skip
som dei kalla Ormen hin lange
aa vipp no upp anker forgylte segl
aa lat skipe koma te gange.
3. Aas(mund) tala te sine brøen tvo
hokke vil de anten vokte mit skib ve lande
hell de vil de gange i berge inn
aa henta ut jomfrua den frie1
1baando
4. Te svara - - - - - - - -
Ekstra opplysninger