[BIN: 2883]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av H. Ross etter ukjent sanger, Setesdal .

1. Inn kaam gamle gyvremoiræ
Ho skara me nosa i elli
Ko æ de fer nokra kokrabaan
Som kjæme so seint um kvelli.
2. So svara Aasmund Grettisson :
Den som kaddar meg kokrabaan
Han vi ette vondom leite
Nei kadda meg Aasmund aa de æ mitt namn
Aa so vi guten heite.
Ekstra opplysninger