[BIN: 2882]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av H. Ross etter Olav Talleivson, Høgdalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Aa som han kom seg i fjore haddi
Der va so ondeleg vore
Aa der sto fagran fljotan folan
Sto bunden i gulle de roue.
Ekstra opplysninger