[BIN: 2878]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1870-årene av H. Ross etter Olav og Eivind Talliesson, Høgdalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Aa som han kom seg i fjore Haddi
Der aa va ondeleg vore
Aa der sto fagran fljotan Folan
Sto bunden i Gulle de roue.
2. "Aa høyrer du de du fagran fljotan Folen
hot vi du no hava av meg,
fyr du vi ivi Have renne
skjote deg unde meg?"
3. Ja mykji av de roue Gull
de vi eg gjeva deg,
fyr du ivi Have symje,
skjote deg unde meg."
4. "Aa inkje so av de roue Gulle
so vi eg hava av deg,
men du gjev meg av den høgri Haandi,
so skjyr1 eg meg unde deg."
1renner ("hogg av meg Hovue")
5. Aa ti so svora A(asmund) F(rægdegjeven)
som Gud gav honom i Raa
eg gjeve deg av mi høgri Haand
so sko du væl bera 'kon baae."
6. Aa de va no A(asmund) Fr(ægdegjeven)
han kom seg ne at Strond
Aa burte va honoms Brøanne tvo2
aa inkje Skip fyr Land.
2baae
7. So hoggje'n ihel alle dei Smaatrolli
som han fyr Augo saag,
so reiser han seg oto Trollebotten
aa de flout baadi Blo aa Vaag.
8. Aa Kungjen ser seg ut so vie:
"No ser eg A(asmund) F(rægdegjeven)
paa fljotan Folen mon rie."
9. Aa de va væl A(asmund) F(rægdegjeven),
han kom seg paa kvite Sand,
so hoggje han Hovue av Folen av,
so bleiv de ein kristen Mann.
10. "Kven sko av nor 'o Trollebotten
Aa hente Kungjens Dotter o Vandi?"
"Dit vi me sende'n Aasmund Fr(ægdegjeven)
Han æ den frægdast i Landi."
Ekstra opplysninger