[BIN: 2875]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av ukjent samler etter ukjent sangerSeljord, Telemark .

1. Æg spørg de, Fagrarnsfolen:
Hot vi Du hava fe du hjelper meg
ivi denne breie Fjoren?
2. Han svara te han Asmund Frægdanjæven
som Gud gav haanom te raade
Eg sko gjeva deg paa mi høgre Haand
om du vi hava dei baae.
Ekstra opplysninger