[BIN: 2864]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Kjetil Moen, Sauland, Telemark .

1. De va Islands kongje boll,
han taalaa te sine mennar,
de som vi' av i den trølleheim
å hente ut mitt vene viv.
-Mon her æ' inkje dagen. -
(De mone de ikkje dagen - (Kari Kaasa))
2. Te så svaaraa dem brøen tvo,
dem vaaraa så såre blauge
eg hører no de på broeren kons,
han ville vøtaa kon daue."
3. De va' Åsmund Fradiggjeven,
han vaaraa no inkje fælin,
han kasta på seg filleflångja,
han tosse klæa va' hoste go
i trølleheimen at gange.
4. Han kasta anker, han heisa vor seil,
og seila forgylte ror,
han seila no inkje ifra bunken ut,
før han trølleheimen tok.
5. Som han kom a den fyste hall,
der æ' så underleg voti,
duken va' oto bloe drigji
o ormen spølaa på bore.
6. O som - - - - - andre hall,
der va' stor en vådi,
gångekjæri på golve sto,
små trølla der monne råde.
7. (O som) - - - - - - - trøaa - -
der va' slett ingen lånde,
femten sengjir sto dær uppreidd,
så kasta'n seg i ein ta dem,
så somna nå guten snegga.
8. "O hør du de, du Islands kongje,
du hell slett inkje meg,
kjem ho inn den skomegyvr,
ho et upp, okken ho ser."
9. Inn så kom den skome gyvr,
ho gjore både grutte å grinte:
å æ' de fe ein tikjubondi,
som helt mitt vene viv?"
10. "Den som kallar meg tikjubondi
ska' ette båndo leite1,
men kalle meg Å(smund) Fradiggjeven2,
de vi de guten heite."
1(de mone eg ikkje læite. K. K.)
2Fradegjeven (R. R.)
11. "Hør du de, du Islands kongje,
ott eg vi' spørjaa deg,
o høtaa så ditt goe svæt
o stikke saa de i meg!"
12. De va' Å(smund) F(radiggjeven),
han svaaraa te, som de fell,
"Eg haapaas at mitt goe svæt,
eg tenkjer de gjere de kalt."
13. De va' Å(smund) F(radiggjeven),
han hoggje te mæ velde,
han hoggje så i den skomegyvr,
at de rivna i malmorfjelli.
14. De va' Å(smund) Fr(adiggjeven),
han - - - - - - - - avli,
han - - - - - - - -
at ho kløvna heilt te navle.
15. Inn så kom den sæle boini,
den gjole ti et gama,
"ott tru de felar 'kons sæle moer,
mæ ho fær 'kje 'kjeften te samen.
16. Inn - - - - - - - - - - boini,
de tok nå te o fæle
"ott - - - - - - - - - moer,
mæ ho spenner så titt mæ hælo.
Ekstra opplysninger