[BIN: 2825]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter Olav Talleivsson,
Bykle, Setesdal, Aust-Agder
.

1. Ein liten dreng
han gjekk seg ut at glane
så såg han ei pike (i) fjeldet inn'
vilde han hende take.
-Mon her æ ingjen dagjen-
2. Så steig han på sin heste
avste så monne han rie
ut så kom den skomegygr
ho gjore på grutte å grinte.
3. Vekk så gjekk den skomegygr
å hann inn i fjødde mon gange
gjenta ho sat på bori å såg
for hu va for guten bange.
4. Guten han rota huse omkring
um han kunne 'kje finne si verje
for han ville drepe den skomegygr
de monne han for moi si sverje.
5. Gjenta hu tala te denne dreng
nå be eg de så vent
for kjem ho inn denne sk(ome)g)ygr)
så et ho upp kve hu ser.
6. Nei eg ska inkje halle fre
de ska eg henne lova,
for fyst eg fær i jenne mitt
så trur eg hu ska dovna.
7. Guten han tente der upp jos
han ville sjå ko der va inne
dukanne dei våre tvegne i blo
å ormen han spila på bore.
8. Inn så kom den sk(ome) g(ygr)
ho gjåre på grutte å grinte
kor æ' de for eit tekjubån
som stukar i mine hyttu.
9. Vi du kadde meg tekjubån
du må ette båndo leite
men du må kadde meg Åsmund Frægdegjeven
så vi denne guten heite.
10.Men høyr nå du sk(ome)g(ygr)
ko eg vi spyrje deg
kossi kann dette have se
at ingjen fær drepe deg.
11.Ja de va i fjor i jolo
alt i Sant Olavs velde
då ville eg live av kongen taka
seint um joleptas kvelli.
12.Så tok eg han på ryggen min
eg tottest vere onge
men då eg kom at den døregång
då falt han meg for tonge.
13.Så sloge dei meg mæ skrå i skaddi
eg tottest så iddi lie
dei skvette meg etti mæ vigslevatni
eg kjenner de endå kor de svier.
14.Men høyr no du Å(smund) Fr(ægdehjeven)
ko eg vi seie de
vi du have den skjøne piken
så ska eg love de.
15.Tak nå upp den kåpa blå
så ser di eut belte blankt
der æ de mitt liv de henge
å nå hev eg sagt de sant.
17.Høyr nå Å(smund) Fr(ægdegjeven)
mei vi eg seie deg
hite så du detta jenni ditt
å stikke de så i meg.
18.Åsmund tok sitt svær i si høgri hånd
då bruka han si kraft
så stakk han ti den sk(ome) g(ygr)
so hu ti tile datt.
19.Då varte den jomfruva gla å kåt
då hu såg hu va dø
så mykji gull å sylv der va
de ska tilhøyre me.
Ekstra opplysninger