[BIN: 2790]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1908 av C. Elling etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

 Aa so gukvell du gyramor
me nasen du rører i brando
aa vi du laane meg hus i nott
so seint om joleftans - kvello.
-Aa de va Hermo den unge han kunne aa skio renne. -
Aa e ska laane deg hus i nott
og tørke dine fillur,
aa vi' du a du horeson
so seint om joleftans - kvello.
Aa eg er no ingen horeson
de maa du ikkje tru
men eg e Hermo den unge
som me deg i fjølli vi bu.
Aa e du Hermo den unge
som me meg i fjølli vi bu
so lyt eg asta og bea brøllop
te okkon baae tvo.
So lett 'an upp den eine dynni
den andre imot han fór
derinne sat den stolte jomfru
ho glimra som gull uti sol.
So tok han me seg so mykje gull
so mykje som han kunne bera
og so tok han den stolte jomfru
og satt' ho atpaa skio.
So løpt' han upp paa di høge nutann
og neatte paa di laage
og so møtte han gyramor
me atten a' sine maagar.
So satt' ho op i den forgyllte salen
du var slet ikkje for stor
aa femten alne va Granaleggjen
aa enddaa hekk skanken paa jor.
Ekstra opplysninger