[BIN: 2779]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1880 av Moltke Moe etter Ola Storemyr, uten lokalitet .

1. Han rende bratt å han rende flatt,
Å Skjia onder hanom mone flote,
Så blei han vare på bergje' blå
Alt Kola dei mone roke.
Fer onge Hemingen han konne så væl på Skjia renne.
2. Å sitte du der, du, skomegjyvra
å rakar mæ nåsænn i ilden1,
å kjære vene lån meg hus i nott
Te turke våte fillunne mine2!
1elde
2mine våte bjønnfjellar
3. Å dæ va nå den skomegjyvra,
Ho gløste seg ivi nakke
Hot æ dæ fer ein horeson
som så drestug te' meg tol' snakke?
4. Å ikkje æ eg noken horeson
å ikkje så vi eg så heite.
Men eg æ Komen i bergje inn
å etter Guro mon leite.
fru Guro
5. Å æ du nå komen i bergje inn
I bergje å bygge å bo
Så fær eg rejse meg ut på hei
Mine ølløve mågar å bjo!
land
6. Han leita i hver den vrå,
å tesist så Kom 'n nå dit,
Som små nyklænne låg.
7. Så læste1 han opp den fyste dør2,
Så læste lette han opp den ander3,
Så læste han opp den tredje4dør,
Å der inne sat jomfruga fangen5.
1lette
2dynn
3 annre
4 trea
5 fanga
8. Å Gu velsigne deg onge Heming,
å Gu velsigne dig!
Å æ du nå komen i bergje inn
Dæ kjem te korte ditt liv!
9. Så tok han mæ seg søll å gull
Te femten hestars tyngde.
Så tok han mæ seg den onge jomfruge
å de va mot gjyvra's vilja.
10. "Skamm så for deg onge H.!
Skamm så for ditt liv!
Du stal av meg mitt gull å søll
dæ kjem te Koste ditt liv!"
11. Jomfruen blev så forfærdet
da hun hørte gjyvra's tale
Ho felt da au a skjia ne
Te jorden i en dvale.
12. Så tok han opp den gvite mjell
å strauk på hennars brøst
"Å stell nå opp du onge jomfruve
Fer skjia ska blive din trøst!"
13. Å kongen han reste seg oppå væren
Han såg seg ivi lide1
"Anten æ Hemingen vonn hell2urei
Me sola skjin onder hannons skjide."
1 Han gløste seg ut så vide
2 bli
14. "Å ikkje æ Hemingen vonn hell vrei,
Om sola skjem under Hannons skjide,
Men etter kjeme den gamle goma
Ho æ 'kje så go å bide."
nei
Ekstra opplysninger