[BIN: 2774]

Hemingen og gygri

Oppskrift Udatert av Sophus Bugge etter Hæge Kastedalen, Morgedal, Telemark.

1. Dæ va' Heming unge,
han reiste i Bergje så seint um Kvelle,
ute sto dæn Skomegyvri,
ho snarta mæ Nasann i Ello.
-Heming unge kunne på Skio renne. -
2. Alli hev eg sett sa ven ein Kar,
som du å den vene Kvinna,
ikkje æ' eg sjov så ven,
som dæn Terna, eg hev herinne.
3. Vi du no vera i Bergje mæ meg,
å vera her alle dine dagar,
så vi' eg reise på eitt anna Land,
hente te meg mine elleve Mågar.
no vera i b. mæ deg
- dagen,
4. Dæ va' unge Heming,
gjekk Bergje tri Gångur umkring,
så lyfte'n dæn Dyne blå,
dær fann han hennars Nyklar inn1.
1Nyklering
5. Han læste upp eitt Kanners, han læste upp tvo2,
dæ tree va' Jomfruga inne,
"Gu Dag, Gu Dag, kjær Systeri mi,
sko' eg deg hera finne?"
2(ikke tvaa)
6. Han tok så mykje mæ Sylv å Gull,
så mykje han kunne bera;
sea tok han si Syster fin,
sette hennar attpå Skisporann3.
3(ikke - spårann)
7. "Eg sko' løype Bergje dæ,
som Drengjinne kallar de Snara4,
så sko' no Kungjen sjå dæruppå,
hosse dæn Drengjen mon fare.
4Snare
- no ser eg 'en unge Hemingen
paa ski mone han svinge.
Saa et vers om Glæden da han kongjen uleselig
- Syster sin
8. Eg sko' skjote Vatnoti
uppå min Broers Skalle,
så sko' no Kungjen sjå dæruppå,
hosse Lytinne mon falle."

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 3, s.71-72 overskrift Heming unge. II. (IV)