[BIN: 2766]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Hallvor Hagabrekka, Flatdal, Telemark .

1. Eg helsar deg gamle gyramor
mæ nasænn dú rører i brånnó.
Dú låner meg hús i denne nått
so seint óm ein jóleftas kvelló.
Hermó ónge kónna på skiunne renne.
2. " Ja hús i nått so skå dú få
å turke skå eg dine fillur:
men hor eige dú heime dú hóresön
so seint óm ein jóleftans kvelló"
("sönn")
3. "Eg æ ingjen hóresön,
dæ må dú aller trú:
men eg æ Hermó ónge,
mæ deg i fjölle vi' bó."
4. "Ja æ dú Hermó ónge
mæ meg i fjölle vi' bó,
so vi' eg av at eit anna fjøll
å bea bryllaup for os begge to.
5. Hó fór i ein kjórtel,
va' atten óksehuder
men dæ va Hermó ónge
nu tager han til at grue.
6. Gyri steig i gyltan salen,
hesten va' atten alne ónde njó,
men dæ va' gamle gýramór,
hó skankænn på jóri dróg.
7. Men dæ va Hermo onge
han såg seg uppi rå,
der blei'en vare dei nykleknippur
både av store å av små.
8. Så lukte han op den ene dør
å den trede monne han inngå,
der blei han vare den stolte jomfru,
ho glimra som gull i ro.
9. Dei samla ihop både gull å sylv
so mykje som dei vant bera,
so tok han ut den stolte jomfru
å sette hennar bak på skia.
10. So rant han utivi fjølli dei håga
å neatt ivi dei låga,
der møtte'n gyra den skjåga
mæ atten av sine mågar.
[sjåga]
11. "Høyrer du Hermo onge,
ei bøn eg vi' deg volla:
gjev meg igjen den stolte jomfru
å gulle kann du beholla"
[gir]
Ekstra opplysninger