[BIN: 2761]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Hallvor Hagabrekka, Flatdal, Telemark .

1. Eg helsar deg gamle gyramor
mæ nasænn du rører i brånno
du låner meg hus i denne nått
so seint om ein joleftans kvello.
- Hermo onge konna på skiunne renne -
2. Ja hus i nått so skå du få
å turke skå eg dine fillur
men hor eige du heime du horesøn1
so seint om ein joleftans kvello.
1sønn
3. Eg æ' ingjen horesøn
dæ må du aller tru
men eg æ' Hermo onge
mæ deg i fjølle vi' bo.
4. Ja æ' du Hermo onge
mæ meg i fjølle vi' bo
so vi' eg av at eit anna fjøll
å bea bryllaup for os begge to.
5. Ho fór i ein kjortel
va' atten oksehuder
men dæ va' Hermo onge
nu tager han til at grue.
6. Gyri steig i gyltan salen
hesten va' atten alne onde njo
men dæ va' gamle gyramor
ho skankænn på jori drog.
7. Men dæ va' Hermo onge
han såg seg uppi rå
der blei 'en vare dei nykleknippur
både av store å av små.
8. Så lukte han op2 den ene dør
2opp
9. Dei samla ihop både gull å sylv
so mykje som dei vant bera
so tok han ut den stolte jomfru
å sette hennar bak på skia.
10. So rant han ut ivi fjølli dei håga
å neatt ivi dei låga
der møtte'n gyra den skjåga3
mæ atten av sine mågar.
3sjåga
11. Høyrer du Hermo onge
ei bøn eg vi' deg volla
du gjev4 meg igjen den stolte jomfru
å gulle kan du beholla.
4gir
Ekstra opplysninger