[BIN: 2759]

Kappen Illugen

Oppskrift før 1846Magnus Brostrup Landstad etter ukjent sanger, Telemark

1. Dei sloges ut paa 1)Rusarvodden
dei skjeiebrøane baae
men altsaa saag dei at bittebranden
flate på Ivan laage.
1) leikarvodden
2. Hot sko me kon ungan Nidhugjen kadde
han kan inke beite Brandi
me vi taka af en Siingsnavne
aa kadde honom Sluten i Landi.
3. Vente sæg ungan Nidhugjen
aa honom rant Taarer paa Kind
fulle skulle væl brando bite
va du inki Fairen min.
4. Dæ va kappe Nidhugjen
han tok te Tutarhon
saa søkt han ne ho Joron Joklekåpa
herut paa Havsens Bund.
5. Nasen dine æ som Nautefjosi
Kjæften som Bukketryne
mine Augo æ skarpe i haus
dine som Foi paa Svine.
Ekstra opplysninger