[BIN: 2736]

Unge Råmund

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Telemark .

 () Femten alne i buksetøi
å 15 i buksenes rømde,
de skal de gjera Råmund stærk
om han kan Buksene sømme.
-De er mig alt for trang, sagde Råmund ,
eg får 'kje skruva mi halve gang sagde Råmund til den unge.
-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge i, s. 322 (Renskrift)