[BIN: 2727]

Unge Råmund

Oppskrift 1916 av Rikard Berge etter Torstein Fiskarbekk, Telemark .

1. Dæ va' naa han Hølgje Kvass
han snedde ti kaangjens merkje,
aa kaangjens kjempur alle tolv
dei skalv som ringjen i serkje.
-De tar fulla kje skjelve,
sa 'n onge Raamonn .-
2. Dæ va' R(aamonn) bondeson
han snedde mæ klubba den frie
(saa slo 'n ti H(ølgje) Kvass
saa der va' att berre ein vaate
flekk der 'n ha stae)
Naa slo eg hoste hart,
sa ---------------------

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCLXXXI, s. 59 (Renskrift) (NFS, kopi) Opplyst at sangeren er 74 år.