[BIN: 2724]

Unge Råmund

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Eivind Audversækre, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Her bur ein bonde-----------
aa den som heiter no Stein
han hev'e seg dei sønine toll
men ingen æ som ein.
-"Aa de va' no fulla eg",
sa 'n onge Raamonn .-
2. -------------------------------
Kongjen vi' meg i tenesti hava
eg fær kje ana spott aa hæe
"De tar no kje hæ, " ----------
3. Aa varpe de va' utav nosleris
veften av vieren hare,
de va' no inkje av silkje gjort
dei klæe Raamonn sill' hava
"Aa de va' no inkje av silkje",
------------------------------
4. (Han gjeng'e seg ti kongsdotteri inn
aa ba hennar skjera seg klæe,
Kongjen vi' meg i teneste hava
eg fær kje ana spott aa hæe)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCVIII, s. 41f. (Renskrift) (NFS, kopi) Overskrift Raamonn onge.