[BIN: 2714]

Unge Råmund

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Hallvard Kaldbast, Mo, Telemark .

1. Her bur ein bonde inkji langt her fraa,
aa den som heiter no Stein,
han heve seg dei sønine tolv,
men engjin er slike som ein.
- "Aa, de va no fulla eg",
sa'n unge Raamund . -
2. Dei tjener seg ut i kongjens gar,
han Homlung aa so han Kaare .
Men engjin er unge Raamund like,
for han hev'e hjata aa staali.
"Aa, de er no inkji av staal, "
sa'n unge Raamund.
3. Dei gjenge seg ut paa Leikarvollen,
der hovmænn leikar ti hove,
aa daa va'n Raamund paa knokun'e ber,
dei hovmænn aat honom loge.
"Aa, de tar no inkji læ",
sa'n unge Raamund.
4. Han gjenge seg ti si fostermoder inn,
aa bad henne sjera seg klædi.
"Kongjen vil meg i tenesta hava,
hans hovmænn meg spottar aa hݵÝde.
"Aa, de tar meg inkji hæde, "
sa'n unge Raamund.
5. Aa varpi di var utav nesleris
aa veften av vidjeren smaa;
de va no inkji av silkji gjort,
som Raamund ti klædi skul'e faa.
"Nei de va inkji silkji, "
sa'n unge Raamund.
6. Aa varpi de va utav nesleris
aa veften av vidjeren harde,
de va 'ki av silkjeduk,
de Raamund flutte avgarde.
"Eg fær væl enddaa klæi, "
sa'n unge Raamund.
7. Han gjenge seg ti kongsdotre enn,
aa ba henni sjera seg klæi
"Far din vi meg i tenesta hava,
hans hovmænn meg spottar aa hæde."
"Aa, de tar meg 'ki hæde, "
sa'n unge Raamund.
ø8. So rekta ho upp den silkjeduk
aa skar honom Raamund klæde.
Kongjen aa dronnenje ondrast paa
kvifor Raamund skuld' faa slike klæde.
"Aa, de tar no inkji ondrast, "
sa'n unge Raam(und).
9. Der bur no eit troll uti berji nor,
som ville kongsdotre herje,
aa Kongjen, han vidste seg inkji raa
has han skuld' dotter se berje.
"Eg ska henne fullla verje, "
sa'n unge Raamund.
10.Inn so kom han Helje Kvass,
de tottest breste undi tilje.
"Kongje! du ska meg dotter de gjeva!
alt mæ godan vilje."
"Du ska henne 'ki faa, "
sa'n unge Raamund.
11.Aa, de va no han Helji Kvass,
han glutte seg bak yvi hærd;
"Kva er de for ein smaagute,
som seg monne tru so væl?"
"Aa, de er no fulla eg, "
sa'n unge Raamund.
12.Aa senna so va han Helji Kvass,
han stuka i alle mollom,
"Du Raamund, du ska meg møte idag,
alt ute paa Leikarvollom."
"Eg ska deg fulla møte, "
sa'n unge Raamund.
13.Aa, fyre gjekk adde kongjens hovmænn,
aa adde i brynjurne side.
Men etti gjekk Raamund bondens son,
han skjifte paa klubba den fride.
"No er me klubba skjeft, "
sa'n unge Raamund.
14.Aa, fure gjekk han Helji Kvass,
han sneide etti kongjens merkji.
Kongjens aa hovmænnan saag derpaa,
dei skaav liksom renjen i serke.
"Aa, de tar no enkji skjelva, "
sa'n unge Raamund.
15.Aa, de var Raamund bondens son,
han sneide mæ klubba den fride,
so slo han ti honom Helji Kvass,
so hovui i sju lutir mon drive.
"No slo eg haste hart, "
sa'n unge Raamund.
(tekji or lurlaat)
16.Aa de var Raamung, bondens son,
han ser seg utyvir fjor,
der ser han hugjen Ublid Heljis svein,
i sterke jønnbaaten han ror.
"Aa no no hera hit",
sa'n unge Raamund.
17."Eg har vingla i heile naat
og vilt ut paa villande fjord
eg heve leita efti'n Hølje Kvass
han var no men morbror."
"Aa var det morbror din
so var det frenden min, "
sa'n unge Raamund.
18.Du vann deg fram mæ berje
og frametter mæ are sma linur:
"Høyrer du Raamund, bondens son
sjaa her sir du frenden din."
Her mon eg'n sjaa, "
sa'n unge Raamund.
19.Og der dat alle dei smaatrolli,
det gløded aa deires tennar:
Alen hassi tru 'kons gode sverd
er komi i Raamunds hendar?
"Eg monne det væl faa.",
sa'n unge Raamund.
20.Fyrste hoggji han trugjen Ublid svein,
sine 8 hendar ifraa,
trugar han honom ett' skortunn fram,
der som det gulli laag.
"Her jenne eg gulli raatt, "
sa'n unge Raamund.
21.So hoggji han Huggjin Ublid svein,
so han dat dau ti jord,
og siden adde smaatrolli
so skuvad han baaten paa fjord.
"No hev' er vori der",
sa'n unge Raamund.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXLIV 67, s. 69 (Renskrift) (NFS, kopi) Overskrift Unge Raamund