[BIN: 2662]

Torekall vinn att hamaren sin.
Torekall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Torleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .

1. Aa de va Tor av Havsgaar,
red aaver de grøne enge
der tabte han ----------------
aa den blei ------------------
- So vinner han Sverji. -
Ekstra opplysninger