[BIN: 2661]

Torekall vinn att hamaren sin.
Torekall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Johanna Berge etter Dagne Veamyrane, Fyresdal (eller Vrådal), Telemark .

1. Ola kom a skogje heim
trøytte va han aa moe
tjuvann han reist mæ hammeren hass
hann visste kje kjen dæ gjore.x)
x) (me seie "Olav", men eg hørde "Ola". Der var etter-
sleng ou, men den hev eg gløymt)
2. So tok dei 15 alne av valmet graatt
aa souma ein hætte
3. 12 Oksekroppar so aat hon upp
aa tredive svineflikkje
alle dei brø som (i huse) baka var
so lystar bruri aa drikke.
4. 12 tunnor øl dæ drakk ho upp
før ho konne tørsten slukke
(Eg mins den va so lang, aa der va meir løglegt i ho ou, men eg va so liten daa eg hørde 'n,
eg kann kje minnast meire. Dæ netupp berre so einkvort eg kann minnast. At den gjekk paa bygdemaale dæ minst eg væl) (Eg mins dæ va mange oksekroppar men inkje vist um dæ va' 12. Har gløymt kven eg hørde dei av so mange som konne kvea førre)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R.Berge CCLIII, 12f (NFS, kopi) (Renskrift)