[BIN: 2621]

Kvikjesprakk.
Kvikisprakk Hermodson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Eivind Audversækre, Høgdalsmo, Telemark .

 Tri sò vòre dei Hermosønin',
dei ville prisen vinne,
fyri rei han Kvikjisprakkje,
fyri dei paa tingje
- Dei konna sò væl
dei Jullans hestan' utrie -

Aa de va' ongan Kvikjisprakkje,
han sprang ivi kvitan tilje,
Eg vi' meg ti Jutlann idag
den ven jaamfruva gjilge (vinne).
De va' no K.H.
han slo sin neve mot bor:
de kallar eg ( ingjen kjempekar
som ræddas' fe kvendeor)
Ti svara K.'s liten smaadreng
aa de mæ tukt aa ære
de sømer sò ikke (ein hestesvein)
den brønje blaa aa bera.
De va' K.H.
han seg av gare rei,
aa de va' dei 15 nòrske milir
haanoms gangare steig.
( Aa de va' den stòlte jaamfruva ?)
ho seg gjenom vindòuga saag:
No ser eg ein av Hermossønine,
eg kjenner hass gangare'e graa.
Ti svara Jutlands kóngje
aa de mæ spòtt aa haa:
Gud lat meg aller den dagjen liva
at du mi dotter skò faa.
Ti svara K.H.
baatte mæ spòtt aa haa(n?)
Gud lat meg aller liva den dagjen
at eg skò bea om raa.
Upp reis K.H.
han toss i nakkjen kleie,
Visst eg kven meg ota sessen kjippa,
sò snegt sill' eg 'n (greie?)
Upp ----------
han toss i nakkjen svie,
Visst ---------
hass dagar dei sill' snart lie.
De va' no kongjens liten smaadreng,
han gjeng'e fòr kongjen fram,
Me fører 'n ikkje àt mørke stòga
om me va' sò tusen mann.
De va' ----------
han va' ute mæ sitt falske raa:
Me slepp'e kòss (gromme ?) løve ut,
ho riv 'n i lutine smaa.
Sò svara K.Hermossonen
han va' baade trøytt aa mo:
Eg vi' gange meg i stòga inn,
fe kvidde ho æ no go.
De va' kongjens liten smaadreng
han skjenkte baatte øl aa vin
so skjénkt' 'n K.H-sónen
ti' 'n sòvna i stolen sin.
De va -------
han spring'e paa gangaren ròue,
du be 'n Eivin, broer min
at han vi' hevne min dòue.
Aa de va' K.´s liten smaadreng,
han sprang paa hesten den kvite,
sò rei 'n 15 nòrske milir
fòr han let'e gangaren kvile
Aa de va K.´s -----
han kjem'e seg i rians i gaar,
aa de va' Eivin Hermosson
han va' klædd i maar.
V.35 = Landst.
K. hev set'e i mørkestòga
uti 20 dagar,
haanoms gangar løype lòus i Jullann
dei tòr haanom ingjen taka.
Høyre du K.´s liten smaasvein
du seie meg vel sant:
Kven va' sò djerv i Jullann
at dei min broer batt.
Eg helsar deg E.H.
du drygjer no ikkje lengje,
der va' ingjen aen i Jutlann
hell kongjens liten smaadrengjir.
Aa de va vel E.H.
han va' i hugjen sò gram,
sò tok 'n sin hest mæ spòrar
sò den ivi pórten sprang.
De va' no vel E.H.
han sprang paa gangaren ròu,
de vi' eg fe sanninfg seia,
han rei lissom fuglen flòug.
De va' jaamfruva (Rosenlunde ?)
ho ut av vindòuga saag:
No ser eg ein av Hermos-sønine
klædd i brønja blaa.
Aa de va' E.H.
han kaam seg rians i gaar,
aa de va' Jutlands kongjen
han ut for haanom staar.
Velkaamen E.H.
velkommen sò kjém du ti meg,
me heve nyleg'e bryggja
aa blanda den klare vin.
Eg æ kji sò mykje om di bryggjing
aa om din blanda vin,
men eg æ kaamen ti Jutlann i dag
fòr aa leits upp broderen min.
K. hav set 'e i mørkestòga
uti 20 dagar
haanoms gangare løype lòus i Jullann
de tòs haanom ingjen taka.
K. hev -------
ut i vikune tri,
de skò eg fe sanning seia
der hev 'n no laate sitt liv.
Ti svara E.H.,
han tyktes sò stek i haando
eg skò taka gangaren graa
om 'n gjor' baate beit aa spente.
De va' E.H
han drog no ut sitt svær,
Høyre du Jutlanns kongje
detti sò va' du vær.
No hev eg stae deg 15 hògg,
fleire aa ikkje færre.
men statt meg eit fòr alle dem
alt fòr din kongeleg ære.
Aa de va' E.H.
han ville kje svære øye,
sò slo'n te 'n med nytte neven,
sò heilen floùg langt bort i heie.
De va' E.H.
han hòggje sò de gjòre mon,
han hòggje ti kongjens fòrgjylte hjelm,
sò `dden i sálen sto.
De va' E.H.
han va' si vrei i sinn:
Liver du Kvikjesprakkje broer min,
sò slepper no du meg inn.
De va' no vel E.H.
han spente i sò kvast,
sò spente han den jònndynni
sò den paa gòlve skvatt.
Sò brout jønnbòlten av hass fot
(aa) haandfruvun' av hass haand,
sò tok 'n 'n ut av mørke stòga
de gjòre han som ein mann.
Aa de va' K.H.
han kaam seg av huse ut
-----------
(han va' ti sin herre sò fres).
Aa de va' E.H.
han lyfter paa høgan hatt,
Aa fære no vel i Jullann,
no helsar eg dikkon gonatt.
Ekstra opplysninger