[BIN: 2601]

Bergeliten Bondeson

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

  - -
Ekstra opplysninger