[BIN: 2515]

Lage liten

Oppskrift 1908 av C. Elling etter ukjent sanger, Tinn, Telemark .

1. Aa Liten han reiste te kungsgaren hen
der trefte han kongen me sine menn.
-Fe liten hjuril gjer dog aldrig vel. -
2. Gudagen I konge gudagen I menn,
try du si' kje haft deg ein liten dreng?
3. Du ser meg for liten du ser meg for ung
du bær no ikkje mi kappe so tung.
4. Aa Liten tok kongen aa bøygd'n te jor
da fekk'n vel kjenne at Liten va go.
5. Aa Didrik aa Liten si' ha se litt spis
aa Liten tok matfat aa slo i hans fleis.
6. Aa va no dette paa kjæmpevis
at du tok matfat aa slo i min fleis.
Ekstra opplysninger