[BIN: 2501]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johanna Bugge Berge etter ukjent sanger, Hedmark? .

 "Hvo er vel rundar end det rundaste Hjul
Hvo sjunger best udav alle Kreatur
Hvo er vel hvidere end som Svanen
Hvo raaber høiere end som Tranen."
"Sola er no rundar end det rundaste Hjul
Aa Englar sjunger bedst utaf alle Kreatur
Aa Maanen er hvidere end Svanen
Aa Torden raaber høiere end Tranen."
"Aa hvo kan vel bygge den bredeste Bro
Aa hvo løber under den fullaste Flod
Aa hvor gaar Veien den brede
Hvor alle onde Mennesker sig kjede."
"Aa Isen kan bygge den bredeste Bro
Derunder løber Fiskene mot fullaste Flod
Til Helvede gaar veien den brede
Hvor alle onde Mennesker sig kjede."
"Aa kan du no detta, so kan du fulle mer."
Sven Svane tok Gullringen utav Fingrane ned
Og gav saa den Vandring for Svara
Derpaa skiltes naa baae dessa Kara.
Ekstra opplysninger