[BIN: 2498]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Anna Guldberg etter ukjent sanger, Østerdalen .

1. Sven Svane han gik seg den veien, gik fram,
saa møder der hannem en gammel vandringsmand.
"O hør, du min vandringsmand, hvad jeg vil sige dig,
kan du svare paa det spørgsmaal, som spørges af mig.
2. "At svare paa det spørgsmaal, jeg aldrig haver lært."
"Jeg haver slaget kong Israel ihjæl.
Og haver du slaget kong Israel ihjæl,
so haver du slaget min fader ijhæl."
3. Og hvem der er rundare end rundaste hjul?
Og hvem synger fagrest udaf alle kreatur?
Og hvem svinger videre end svanen?
Og hvem roper høiere end tranen?
4. Og solen den er rundare end rundaste hjul,
og englen synger fagrest udaf alle kreatur.
Og maanen svinger videre end svanen!
Og torden roper høiere end tranen!
5. Og hvem er det som bygger den breidste bro
og hvem svæver under, som stærkest udi flod?
Og hvorhen gaar veien den brede?
Og hvor sidder mennesken so hede?
6. Og isen han bygger den breideste bro,
Og fisken svæver under, som stærkast udi flod.
Og til helvede gaar veien den brede,
der sidde mennesken so hede.
7. Sven Svane tog ringen alt udaf sin hand,
og forærede den bort til den gamle vandringsman.
"Tak skal du nu have, fordi du kunde svare, "
og saa skiltes dem saa nøie de to kare.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 47, s. 15f overskrift Sven Svane

Under oppskrifta står: Landstad nævner i sin samling af folkeviser, at hos Nyrup findes det en vise om Svend Vonved, og paa svensk hos Afzelius en vise om Sven Svanehvit. Denne svenske vise ligner meget den, som jeg har hørt i Østerdalen.