[BIN: 2489]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Tone Vistadbakkjen, uten lokalitet .

1. Som Landst. V.6, L.1: tekkjer i d, L.2: svalar.
Midtslæng og Efterslæng som h. Landst; kun: mansanshugjen, glade
2. Som Landst. V.7; i L.1: tekkjer id.; L.2. soli.
3. Som Landst. V.8; L.1: tekkjer. -
4. Som Landst. V.9; L.1: mosen
5. "Hot æ' broi breie,
hell hot æ' mannen leie?"
6. "Isen æ' broi breie,
drukkjen æ' mannen dæn leie."
7. "Hot æ' dæ, som æ' undelegtlitt,
um somoren grått, um veten kvit?"
8. "Hjasen æ' dæ, som æ' undelegt litt,
um somoren grått, um veten kvit."

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge 1, s. 223-224 overskrift Gådevise. I.