[BIN: 2485]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1860 av L.M.Lindeman etter Ola Kittelsen Stigen, Tuddal, Telemark .

 Hvad er det som fylder alle Dale
og hvad er det som fylder best i Kongens Sal?
Og hvilke raabe høier[e] uden Trane
og hvilke er hvidere end en Svane?
-Se dig ud Svend Vonved. -
Ekstra opplysninger