[BIN: 2483]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Olea Crøger etter ukjent sanger, Heddal, Telemark .

 Haat æ de som tyt aa alle tijer
-paa Grønaalie Heje -
haat æ no de som aandeløst liver
-Hugjen leikar fæ dem. -
Ekstra opplysninger