[BIN: 2479]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 Nr. 18. B, V. 50:
De (tolv Troldkvinder) stod for hannem med Rok og Ten,
de slog hannem over hans hvide Ben.
I en norsk Optegnelse af Vise om Møen som frier sig fra Jutulen (Landst. Nr. 38)
heder det: [uleselig et Vers i Visen om St. Olaf]
Ho slo mæ rokk, ho slo mæ tein,
ho slo hann på sitt skinn å bein
[? skinnebein, jvfr. Danm. gl. Folk. Nr. 18, D, V. 71).
Anm. til C, V. 15. Det ægte Rimord er vel fore; jvfr. Syv IV, Nr. 31, V. 12.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. DFS 52 (XII 5) s. 159 Svein Svane

DgF 18.