[BIN: 2478]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 V. 3: Sven Svanehvit honom med sin tumme slog,
så lefver och lunger de ur honom for.
Saa heder det og i en Opskrift af Visen om Lagje liten:
Han sprøytte'n upp mæ tummi,
dæ ristes i livr å lungur.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge uten ref. Svein Svane

DgF 18. Over oppskrifta står: Nr. 18 (I L. 250) Anm. til D V. 29 L. 3. Her er Tange vistnok en Forvanskning af Tumme, som staar i den sv. Opskrift hos Afg.