[BIN: 2470]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalisering .

 Å hot æ nå dæ som gjer brua breiast.
-På Grønelihej. -
Å hot æ nå dæ som gjer mannen leiast?
Isen æ dæ som gjer brua breast.
Å Sönna æ dæ som æ ma'n leiast.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 14-15, s. 87-88. Svein Svane.