[BIN: 2465]

Sigurd Svein

Oppskrift 1847 av Fr. Lowzow etter ukjent sanger, Tinn, Telemark .

1. Eg skaa gjeva deg Guldkjista
den æ virka i Bjermeland
aa reis naaheim at te Moi di
aa skjikke deg som en Mand.
2. Skaa eg naa her a Gaare reise
me Skjændsel aa saa me Harm
saa kjæm eg alle te Moi mi
aa alle te mi Fødeland.
3. Saa rei 'n seg ut a Gaaren ut
daa va 'n i Huven saa vrei
men naar 'n kom seg i Skogjen fram
daa mødte 'n de Aasgaarrei.
4. Høi du de du Sigurd Svein
hokke vi du a dessa væra
anti den høgaste i Aasgaarrei
hel den neaste i Himmerik væra.
5. Høi du Guro Ryserove
du sæt de Kaare fæ meg
aa ha 'kje Grane seg Foten brote
saa ha eg silt rie fraa deg.
6. Høi du Guro Ryserovo
skaa eg ein utaf dessa væra
saa lyt eg den høgaste i Aasgaarrei
de e vont te Vesolmand væra.
7. Guro ho stilde Haarpo si
aa Gunar han Slagje slog
saa rei dei yvi Grimarfossen
der Grani han braut sin Fot.
8. Grane æ blivin saa klein i Beini
han ork' 'kje okkon fyje
eg laanar deg Skjertingssvarten min
daari eg sjov paa ein Lime.
9. Femten Alni va Grane-legjen
dei mælte honom te Hov
aa Rysilen som i Søili sat
han Føtan paa Jori drog.
10. Hesten has Svein han trota i Kleiv
han va' kje daa som Vani
men ha 'n inkje brote Hjoltefoten
saa ha 'n blivi Meister yvi Grani.
Ekstra opplysninger