[BIN: 2462]

Sigurd Svein

Oppskrift 1847(?) av Jørgen Moe etter ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .

1. Hadde æg vore vant me Bøjen som du
saa ha æg fulla silt Vonne
æg ha silt skote Flougdrakjen
saa glætta af Nasin ha ronni.
2. Ha æg vore vant me Bøjin
som Sigurd Svein
saa ha æg silt skoti Flougdrakjen
aa Guro silt drassa en heim.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS J.Moe 10, s.31 Overskrift Kjæmpe Stev fra Hvidese Merknad: Over strofene står: Sigurd Sveins Vise (?)