[BIN: 2458]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Telemark .

1. - - -
ha han inke broti Jolte-hoven
så han vori mæster (?) fe Grane .
Ekstra opplysninger