[BIN: 2451]

Sigurd Svein

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Eivind Audversækre, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Sigur han gjeng paa leikarvóllen,
han leikar mæ drengjine dyre
só gjørest han i hóggji so sterk,
dei koma 'n ingjen fygje.
2. Di samla seg ihop alle dei
só mange som der vaare.
De vár bære vita fairsnavne
hell gjeva kon hóggje saare.
3. Aa Sigur han kasta leikesóppa
han lyster ikkje lenger aa leike,
só gjeng han ti si sæle moer,
han gjorest i kjinni(ne) bleike.
4. De va' daa vel 'n Sigur Svein
han sviber sill hoved i skjenn
só gjeng 'n seg át høganlófte
ti kjæraste moderen sin.
5. "Høyrer du de du sælaste moer
eg vi 'kje ver' ti' skamme,
du skó seia meg faersnavne,
eg vi 'kje i blygslo gange."
6. Aa de va no vel 'n Sigur Svein
han riste på syllbuga kniv,
"Aa sei du meg ikkje faersnavne,
so ska de no koste ditt liv.
7. Du skó seia meg faersnavne
eg vi' kje vera ti skamme,
om de æ trjov hell trodd hell træl
(hell de æ den frægdast) i lande."
8. "Aa høyre de du sone min, min sæle son'e
du maa no stille din harme,
aa gakk ti Greiva mobror din
han kann sei' deg de sanne."
9. Aa de vá no vel han S.A.
han gjekk fór sin moder at stande.
"Hóre sko' eg av din om gar'e
anten rie hell gange?"
10. Eg skó laane deg hesten min
aa som dei kallar Grane,
men passe deg de sonen min
at 'n ber'e deg inkje ti bane."
11. Grindill ho gjeng át stallhuse,
der gjor' 'o som sin daare,
ho klypte till den skormeitte fritt
só de skjein utav kvorjóm haare.
12. Grindill gjeng át stallhuse,
ho løyser 'n Grane av baando.
Ute stend 'n snarpan S. svein
tek imot mæd baae haando.
13. Aa S. han seg av gare rei
med skjold aa brynja bjarta,
haanom mor fygjer haahom só langt av lei
só mildt æ de moers hjarta.
14. S. han rei seg addom dagjen
aa inkje husi han saag,
fór han kaam seg nor - i trollebótnen
der greivegaren laag.
15. Aa de va 'no vel den greivekongen
han sat i si maaltids tid:
"No høyrer eg de inn
ut - av mine bórgjine rie!"
16. Aa de(i) tappar mjø i sylvari skaalin,
lata dei inkje tome stande,
no kjem'e S. systerson min
han vitjar no heimatt i laando."
17. Grane han sill' át stallhuse
aa eta havre aa høy,
aa S. han sill' at høganlófte
drikke mæ fruvur aa møyar.
18. Grane han stend paa stallhuse
aa eta - aa kónn,
S han sill' -
drikke mjø av sylvarhónn.
19. G - han -
smaadrengjine kallar 'n veggjen,
han tuktar no alle kongjens hestar
aa alle át einom veggjen.
20. Aa G han stend -
han lear paa sinom romme
some só slær han bónsane ronde
aa some só tennan' ot - o monnen.
21. De totte no S. so ille vera
at Grane sill' lóupe fóuse,
so lot 'n de beisle av gulle gjera
sveipte det ikring heiom hóusen. [ikring hestehovue]
22. Só tok 'n no den forgjylte grima,
sveipte den ikring heiom housen:
"I dag sko kje smaadrengjine læ át meg,
eg va' Grane som løyp' no lóust".
23. "Aa Brynnill ho gjeng át stallhuse
(D'æ tvo navn, Grinnill aa Brynill)
da løyser 'n G. av laando
ute stend'e snarpan S. svein
tek imot mæ baae haando.
24. Aa de va' 'n S. svein
han rei seg fram - ette - ne lie,
só kaam der ein ryse av rustine me
aa ba 'n maate mæ haanom rie.
25. Só kaam der - ne
va' klædd i serkjen lange:
"Aa høyre du de du S. svein
let'e du meg ette deg gange."
26. "Stig só paa lendi av denne Skjengjen,
fe G. han ber'e kón baae,
sjav'e só hell eg i beisle aa tygjilen,
só lyt me paa vonine vaage."
27. Femten alne va' Granaleggjen
di mælte naa gjen haanom ti hov,
aa rysen han sprang paa Granamankjen
aa Jøtan paa jori han drog.
28. Aa S. rei ivi Remarfossen
aa G. 'n brout sin fot,
aa S. slepte ne gullkjista si,
daa bóust der kje meire bot.
29. Aa S 'n held i gullringjen
aa kjista den flout i stroumen,
"Vistnók hev Guro 'n G. for gjort,
han hell'e so strift i tóumen."
30. Aa S. rei ivi Remarfóssen
aa bloe de skvatt só vie,
fram kaam Gyro Ryserova
mæ silkjeskónte batt ikring
saare só de pille kje svie.
31. Aa Guro stillte gullhórpa si
aa Gonnars slangje ho slo,
de va S. som rei ivi Remarfóssen
daa Grane han bróut sin fot.
32. Brynjill fruva aa Guro Ryserova
dei stend'e naa baae leiluleselig
dei leifrar om snarpan S. svein
dei vill' haanom baae eige.
33. Aa Brynjill ho kastar nyklekjippe
só de saang i Guros fang.
"Vistnok hev du 'n S. løkka
aa hass navn du 'n gjeva kann."
34. "Men høyre du de du S. svein
høre vi' du av minom gjera,
enten høgaste mannen i gaskaarei
hell lægst uti himmelen vera?"
35. "Men høyr du de du Guro Ryse -
du set ingjen kaare fe meg,
ha kje Grane sin foten bróte,
so ha' eg si' rie fór deg.
36. Só ri eg mæ deg te Aasegaar
om Grane meg konna bera,
høgaste mann i dette rei,
dæ só vondt aa vesolmannen vera."
at 'n inkje kann ókkón fygje,
só skó eg laane deg skjertnings=svarten
só ri eg sjov paa ein lime.
Ekstra opplysninger