[BIN: 2436]

Sigurd Svein

Oppskrift, udatert, av Joh. Skar Truleg etter Svein Hovden, Bykle, Setesdal, A-Agder .

5.
" No tapper di i dei Sylvarskaalinn'
aa lat dei 'kje tome stande.
eg ser de e Sigur Svein, Systerson min,
han vikkjar 'er hit ti Landi.
Tappe no i dei Sylvarhonno
aa lati dei stande Judde;
je' de e Sigur Svein, Systerson min
han foler 'er ingjen Sulte."
Ekstra opplysninger