[BIN: 2435]

Sigurd Svein

Oppskrift 1897/98 av Joh. Skar etter Svein Hovda, Bykle, Setesdal, A-Agder .

 "Du som e √¶ff= aa arve=laus
aa e berr' 'n Trolason,
du vaagar ti gjeva kon Hoggasvie
aa vekkje de Kongeblo.
te va bori du heimi sat
aa gjotte Gjeit i Lie
hell gange hera paa Leikemoen
aa gjeva kon Hoggasvie."
Sigur gjekk paa Leikvodden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Joh. Skar 3, s.6 (Renskrift) (han kasta Hommemann av Salen; daa visa Kungjen an ut.) Svein Hovda. Utsyn 61. NMB 177