[BIN: 2430]

Sigurd Svein

Oppskrift 1897-98 av Joh. Skar etter Svein Knutson Hovden, Bykle, Setesdal, A-Agder .

 Femten vaare dei velske Melir
Dei hoyrde, hor Folen steig.
Grutte Guten an va inkji bli.
Han syntes av Hoggji svie.
So kom der eit Trodd av Rustinn ut
Aa ba, de fekk me an rie.
Der kom eit Trodd av Rustinn ut
De tuta so vent i Honnæ.
Her brygge me Øl av Breiskeber,
Som bonden av goe Konnæ.
Greiven an gjekk i haagan Svali
saag gjænem Hjelmen trong.
No ser eg Grani aa Sigur Svein,
Som leikar slik Kjotesproug.
De maa vera Sigur Svein, Systeson min,
Som gjer 'kon ei Skjolefer.
Han skjemmest vel lenger, tverlo leggje
Aa kveggje paa rusta Sver.
Sigur Svein rei av Borgji ut
Me Skjoll aa me Brygja bjarte.
Aa Grinndill ho fygde sin son av By:
So meldte de Modirs Hjarta.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Joh. Skar 18, s. 94-95 (Renskrift) Sigur Svein.