[BIN: 2429]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av Joh. Skar etter Svein Knutson Hovden, Bykle, Valle, Setesdal, A-Agder .

 Eg ska gjeve deg Kaapa blaa,
e kanta me Gulli reine;
den kjem alli paa Maalfris Bak,
berre joledagjen den eine.
Hesten ass Svein án trota i Kleiv,
han e inkji no som vani;
han hev brote Hjoltfoten (el: Folahoven)
aa likjes atti Grani.
Ekstra opplysninger