[BIN: 2428]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av Joh. Skar etter Torbjørn Ljosstog, Skåmedal, Bygland, Setesdal, A-Agder .

  Sigurd Hjort var Kungje paa Ringerikje. Det skulde vera so ven ein Kar, han hadde so langt og vent noko gull Haar, det hekk heilt ned paa Hesteryggjen. Signe Sørdalen livde i same Stundi. Han hadde so jole trogur eigong med Signe, (men) ha hadde eit Lausebarn, so snædde han henne for Taus:
Høyre du Signe Sørdalen,
aa de hev eg allsfødt høyrt
at du hev 'n son i Upplonde,
aa her gjenge du fyr a Møy.
Eg hev 'n son i Upplondi,
fyre han ber eg ingjo kvie,
aa han far inkji gange ti Fots,
Sigur, fyst du maa rie.
Eg hev 'n son i Upplonde,
fyre han ber 'eg ingjo Skomm;
han far inkji ute stande.
Sigur, fyst du gjeng' inn.
Han e ukjende' Sigur Sveinen
kor 'an i Garen gjeng'e;
Haari hev 'an som spunni Gull,
de heng yve Hestelende'.
Di tappe Mjøyren i Sylvarskaale
aa lar o kji tome' stande;
imorgo kjem Sigur, min Systerson,
heimte fraa frem minde Landi.
Di tappe Mjøyren i Sylvarskaale
aa lat o' kji stande tom,
imorgo kjem Sigur, min Systeson,
han e baa trøytt aa mo."
De kaam a Skaal paa Bori fram,
hu toffist gange paa triveli,
aa drengjinni For kji drikke derav;
dei ræddist vonde Vre'i.
"Dessi gamle Hausann' kvo paa denni Visa me eg va liten fortalde Torbjørn Olavsson Ljostog paa Skaanedal.
Ekstra opplysninger