[BIN: 2420]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av H.Ross etter Torbjørn Ljosstog, Skåmedal, Bygland, Setesdal, A-Agder .

 So rei ho Guyro ive Rimarfossen
Aa der braut han Grani sin fot,
Naa hev han fengje helseknekkjen
Der kann ingjen saa han om(?) bot.
Gyro helle i gullringen
Aa bloe de renne i strengji
Aa naa hev han fengji helseknekkjen
Han bere alli hase kvende.
Ekstra opplysninger