[BIN: 2418]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av H.Ross etter ukjent sanger, Heskestad i Dalarne, Rogaland .

 Sala meg upp den pitleblaa Blokk,
Ho springe ette Snooræ den langa.
Enten so ska æg heimatt i kvell,
Hell doue mæ Sadelen hanga.
Ekstra opplysninger