[BIN: 2410]

Sigurd Svein

Oppskrift 1874 av H. Ross etter ukjent sanger, Lårdal og Seljord, Telemark .

1. Ho! va eg bare kare før meg
som 'n Sigur Svein
eg sille1 taka lambahjartae
steikje de på ein tein.
1): skulle
2. Ho, va eg bare kare før meg2
som 'n Sigur Svein
eg sille3 skjote flogudrakjen
å Guro sill4 drasse 'n5 heim.
2): Å va eg no slik kar før meg
3): skulle
4): skull'
5): bera 'n

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS H.Ross 3, s.19. Merknad: Under strofe 2 står: (Laardal. Selljor)