[BIN: 2407]

Sigurd Svein

Oppskrift 1919 av E.H.Kvåle etter Margit Tveiten, Vinje, Telemark .


4 s.8. Femten alne va Granaleggjen,
dei mælt'n ifrå horæ
å rysen steig frå Granis bak
å føtane floug imot fore
d. æ. d. osv.
s9. 105. Sigur han helt i hovrengane
å kjista flaut ette straumo.
No tenkjer eg Guro hev Grani forgjort,
han gjerest so stiv' i taumo.

106. Sigur han helt i hovrengane,
å kjista flaut ut i frå.
Å rie va dei straumehoggje
som Sigur vi' sprenje då.
(Guro = Roveguro, sa ho)
s10. 107. Å Sigur han slosst mæ Gremarfossen,
å bloi rann so strie;
men då kom Guro mæ silkjevippa,
so såri sille kji svie.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS E. H. Kvålen 4, s.8 og s.9-10. (Alle efter Margit Tveiten)