[BIN: 2401]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av G.O.Greve etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Ha eg nå vore slik ein kar
alt som han Sigur svein
så skulle eg skjote fløgdrakjen
å Guro skul' bera 'en heim.
Ekstra opplysninger