[BIN: 2399]

Sigurd Svein

Oppskrift 1864 av S. Bugge etter Hallvor Hagabrekke, Flatdal, Seljord, Telemark .

1. Sigur gjekk på leika vollen
smådrengjinn sokk han til hove
han slo te ein unde øyrae
so høyt dei at en loe.
2. Te svara alle smådrengjinn
so vreie som de voro
d'æ likar du spyr ette faersnavne
hell gjeve kon hoggji såri.
3. Sigur kasta leikasoppen
han lystar kje lenger leike
so gjeng han te si sæle moer
å set so kinn i bleike?
4. Å høyrer du dæ du sæle moe mi
du skå meg råi lange
du skå seja meg faersnavne
d'æ so tungt å blygslenn stande.
5. Ja høyrer du dæ du sæle sonen min
eg skå deg råi eggje
reis te Greip din morbroi
han kan deg råi leggje.
6. Men høyrer du dæ du sæle moe mi
du skå meg råi lange
hokken skå no eg av einom gare
anten rie hell gange?
7. Dæ stende en hest på stallhuse
smådrengjinne kallar en Grane
men dæ æ dæ meste eg syter fe
at han ber deg te bane.
8. Burdis gjeng att stallhuse
løyser Grane av båndo
Sigur stend i stalldynni
å teke imot me håndo.
9. Ho lat grima av gulle gjera
å la de på heiings hans
no skå 'kje smådrengjin læ at deg
at Gran skå laupe laus.
10. Ho - - - - - - - - - - - - - gjeva
å derte brynje bjarte
ho fygjer hånom lange lei
so milt æ' moers hjarte.
11. Ho gav hånom dei nevahoggji
då en steig te hest
gjer so mæ kvor ein jæmlikje
å lat inkje hugjen din breste.
12. Dæ kom eit troll oto rustinne ut
mæ trilla i serkjen sie
ho fresta so hart en Sigur Svein
ho vill mæ hånom utrie.
13. Sakte tor eg låne deg hesten min
då vi 'en inkje sprengd
men halt i taumenn å Tyglenn
so gjere so kvor nyttan dreng.
14. Trolle steig på Granabakje
tolv træ te hove
15 alne va' Granaleggjen
å endå føtenn på jori droge.
15. Trolle rei allan dagjen
å mannen tok te ondre
ille skov en skovlungænn
men Tyggjen måtte sunde.
16. Sigur rei allan dagjen
inkje troll han såg
førr han kom te Tænteborgji
der låg dæ i Greivens går.
17. Te so svara den Greivekongjen
mitt i målti sine
dæ kjenner eg inna borgjinn
at di utta borgjinn monn rie.
18. De tappar i forgylte skålinn
å lat ikkje tome stande
no kjæme Sigur min Systerson
å vikjar her hit te lande.
19. De sete Grane i stallhuse
smådrengjinn skå gjeva 'en høy
mæ 'en gjeng i stogo inn
drikke vin mæ frugur å møy.
20. De - - - - - - - - - - -stallhuse
- - - - - - - - - - - - - - - -konn
mæ Sigur- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - av sylvarhonn.
21. Di sette Gr(ane) i stallhuse
dæ va so ven ein sveggje
han jaga alle Greipehestænn
di rømmde ti einom veggjen.
22. Di sette- - - - - - - -stallhuse
i røde gullbande bunde,
men somme beit 'en hausen sond,
å somme tonn oto monne.
23. Sigur han rei ivi Rimarfossen
å Grane avbrout sin fot
der kasta en bort gullkisten sin
dæ hoss hånom aller bot.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge e, s. 8-13 Overskrift Sigur Svein