[BIN: 2395]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av J. Moe etter ukjent sanger, Lårdal, Telemark .

1. Sigur kasta Seikebollen
han lyster 'kje lenge leike,
så gjeng han seg ti si sæle mor,
så gjóres dei kinder bleike.
2. Sigur seg uttia gare rei
me skjollen å brynja bjarte,
hans mor fygjer honom så langt a lei,
så mildt æ' ei moers hjarta.
3. Sigur rei seg addom Dagjen
å inkje huse han såg,
for han kom seg i dæn grøne lunden,
som greivegaren dæn låg.
4. Å dæ va greivekongjen
han sat i si måltis ti:
"No kann eg høyre inna borginn
uta min' borginn ri.
5. Di tappar mjø i sylvarskålinn,
me like dei 'kje tome stande,
dæ æ han snarpan Sigur sveinen,
han vitjar seg hitat te lande."
6. Sigur han sko' at høgeloft
te fruvur å så te møy,
å Grane sko' på stallhuse
eta havre å høy.
9. Å Sigur han sko' åt høyeloft
drile mjø av sylvarhonn,
å Grane sko' på stallhuse,
sko eta havre å konn.
10. Å Grane stend på stallhuse
rister han på si rommo,
some slær han hausen sonde
å some tennanne otor munne.
11. Så tok dei dæn forgylte grima,
sveipte dæn ikring herom haus:
" i dag sko' kje smådrengje læ aa meg,
for Grane sko' laupe laus."
12. Å dæ va snarpan Sigur svein
han rei se framette mæ lie,
så kom dær ein ryse a rustine,
ba 'en måtte mæ honom rie.
13. Du setter deg denne ukjengjen,
eg trur Grane ber kon båe,
så hell eg sjav i tygyll å bexel,
så læt eg på vom våge.
14. Femten alnar va' Grana-leggjen,
dei mælte'n oma for hovo,
å rysilen steig på Granabaki
å føtann på jori han drogo.
15. Sigur rei i Reimar-fossen
å Grane han braut si fot,
å Sigur slepte gullkista si,
då baus dær 'kje meire bot.
16. Grenil å Guro Rysserova
dei sette seg te å deilde,
alt om han snarpan Sigur sveinen,
dei vil honom baae eige.
17. Grenil ho kasta nyklekippe,
dæ saang i Guros fang,
"Så vist har du honom Sigur lokka,
sitt namn du han gjeva kan."
18. Så set eg me ne på denne skjengjen,
an Grane kan vi 'me bera,
å bli dæn høgste i dette rei,
dæ æ' så vont å vesolmann vera.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge II, s. 27-29. (Avskr.) Sigur sveinen VI. C h. J. Moe fra Lardal Utsyn 61, NMB 177.