[BIN: 2382]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av Liv Huse etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Dæ kom et troll oto Rustin ut,
dæ trilla sa vent i et Honn.
Dæ blanda Blaanda fe Smaadrengjin
so go som di ar'(e) utav Konn.
2. Dæ kom et troll oto Rustin ut,
han trilla i Serkjin den sie.
Han tala oto hart te Sigur Svein
han ville ond honom rie.
3. Aa Sigur, han rei allen Dagjen
te Grone svetta Blv;
daa skore han Rysen av Granalargi,
av Rygjen, den smalló i tvo.
Aa femten Alne va Granilegjen,
men Rysen drog Foten paa jor.
4. Dæ kom et troll oto Rustin ut,
va 'kji utav dei frie.
Nasan ha o som Nautefjóse
aa Augo som Tjónni i Lie.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 51, s. 2. Overskrift: Sigur Svein.